Kategorier
nyheter / uutiset

Accessibility in Art


18.1, kl. 18.00 ordnar Jakarte “Accessibility in art (and for artists!)” – ett seminarium online där vi diskuterar tillgänglighet både för de som ordnar konst- och kulturevenemang, och för funktionsnedsatta konstnärer.

Maija Karhunen från Kultur för alla berättar om deras service där de stöder kulturfältet i alla frågor gällande tillgänglighet.

Isa Hukka
och Aku Meriläinen berättar om hur deras konstnärskap ser ut som krymplings-/funktionsnedsatta konstnärer, och deras erfarenheter av konstbranschen.

Seminariet hålls på engelska, men vid behov översätter vi till finska eller svenska. Vi håller som bäst på och bokar teckenspråkstolk, men ifall du behöver tolkning på teckenspråk hoppas vi ni tar kontakt innan 12.1, och meddelar till vilket teckenspråk ni behöver tolkning (finlandssvenska eller finska).

Seminariet är öppet men anmäl er gärna innan 15.1 till jakarte.jakobstad@gmail.com så vet vi bättre hur många som deltar. Själva länken delas dock på hemsidan www.jakarte.fi 18.1 kl.17.00 samt i nyhetsbrev per mejl!

18.1, klo. 18.00 Jakarte järjestää “Accessibility in art (and for artists!)” – verkkoseminaarin Zoomin kautta, jossa keskustellaan saavutettavuudesta sekä taide- ja kulttuuritapahtumien järjestäville että vammaisille taiteilijoille.

Maija Karhunen, Kulttuuria kaikille -palvelusta kertoo heidän palveluistaan, joissa he tukevat kulttuurikenttää kaikissa saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Isa Hukka
ja Aku Meriläinen kertovat miltä heidän taiteilijuutensa näyttää rampoina/vammaisina taiteilijoina ja kokemuksistaan taidealalla.

Seminaari pidetään englanniksi, mutta tarvittaessa käännämme suomeksi tai ruotsiksi. Olemme parhaillaan varaamassa viittomakielen tulkkia. Jos tarvitsette viittomakielistä tulkkausta, toivomme, että otatte yhteyttä ennen 12.1, ja ilmoitat, mille viittomakielelle tarvitsette tulkkausta (suomenruotsi tai suomi).

Seminaari on ilmainen ja avoinna kaikille, mutta ilmoittautukaa mielellään 15.1 mennessä jakarte.jakobstad@gmail.com niin tiedämme paremmin kuinka moni osallistuu. Itse linkki jaetaan verkkosivuilla www.jakarte.fi 18.1 klo 17.00 sekä uutiskirjeessä sähköpostitse!

Kategorier
nyheter / uutiset

Spotlight – Artist talk


Det har skett lite ändringar i programmet angående onsdagens artist talk, istället för Timo Konttinen presenterar Carina Ahlskog sitt konstnärskap.

Evenemanget hålls på samma tid och plats. Jakartes ateljé, onsdagen den 24.8 kl.18:00. Välkomna!


Kort biografi om Carina:

Carina Ahlskog, bildkonstnär bosatt i Nykarleby, Finland.
Ahlskog har en kandidat- och en masterexamen i bildkonst från YH Novia, Jakobstad. Ahlskog har även en bakgrund i den moderna dansen vilket innebär att hon i sitt konstnärskap jobbar i spänningsfältet som finns mellan bildkonsten och danskonsten.

Under hennes masterstudier låg fokus på att forska i hur dans och koreografi hittat sin plats i bildkonstkontexten.

Ahlskog har deltagit i olika konstprojekt både nationellt och internationellt. Hennes verk har visats i Finland, Sverige, Tyskland, Grekland, Skottland och England. Hon har även framställt ett offentligt skulpturalt konstverk till Purmo skola i Pedersöre, Finland.Keskiviikon taiteilijakeskustelun ohjelmaan on tullut muutoksia: Timo Konttisen sijaan Carina Ahlskog esittelee teoksiaan.

Tapahtuma järjestetään samaan aikaan ja samassa paikassa. Jakarten studiossa keskiviikkona 24. elokuuta klo 18:00. Tervetuloa!


Carinan lyhyt elämäkerta:

Carina Ahlskog, kuvataiteilija, asuu Uudenkaarlepyyissä.
Ahlskog on suorittanut kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot YH Noviassa Pietarsaaressa. Ahlskogilla on myös tausta nykytanssissa, mikä tarkoittaa, että hänen taiteellisessa työskentelyssään hän toimii kuvataiteen ja tanssitaiteen välisessä jännitekentässä.

Maisteriopinnoissaan hän keskittyi tutkimaan, miten tanssi ja koreografia ovat löytäneet paikkansa kuvataiteen kontekstissa.

Ahlskog on osallistunut erilaisiin taideprojekteihin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Hänen töitään on ollut esillä Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Kreikassa, Skotlannissa ja Englannissa. Hän on myös tehnyt julkisen veistotaideteoksen Purmon koululle Pedersöressä.

Kategorier
nyheter / uutiset

Spotlight – Artist talk (estetty)

–––Inhiberat / Estetty!–––

Wednesday @ Jakarte // Spotlight 24.8 18.00

ARTIST TALK
TIMO KONTTINEN

“Jag kommer att berätta om min konstnärskarriär, 365-projektet, masterutbildningen och svårigheter man kan möta.”

“Tulen kertomaan omasta taiteilijaurastani, vaikeuksista joita olen kohdannut, 365 projektista ja master koulutuksesta.”


Våra onsdagsevenemang hålls i Jakartes ateljé i Tobaksmagasinets tredje våning, Jakobsgatan 9
Inträdet är gratis och vi bjuder på kaffe/te. Välkommen!

Keskiviikkotapahtumamme järjestetään Jakarten ateljeessa Tupakkamakasiinin kolmannessa kerroksessa, Jaakonkatu 9. Tapahtumat ovat ilmaisia ja tarjoamme kahvia/teetä. Tervetuloa!


Kategorier
nyheter / uutiset

Bildkonstens dag / Kuvataide päivä

Bildkonstens dag 10.7 (Helene Schjerfbecks födelsedag) ordnades i år igen vid Jakobstads skolpark kl. 11–14. 
Det var en fin dag för friluftsmåleri!

Kuvataiteen päivä 10. heinäkuuta (Helene Schjerfbeckin syntymäpäivä) järjestettiin tänäkin vuonna Pietarsaaren koulu puistossa klo 11–14. 
Oli hieno päivä ulkona maalaamiseen!

#maalaustapahtuma
www.maalaustapahtuma.fi

Rebecca Enlund målade i akvarell.

Sven Svanbäck tecknade i sitt häfte.

Kategorier
nyheter / uutiset

Wednesday @ Jakarte!


En onsdag i månaden kommer Jakarte ordna små konstevenemang som är öppna för alla konstintresserade. Vi har artist talks, föreläsningar, utställningsguidningar eller utflykter. Det är gratis, låg tröskel, och vi bjuder allt som oftast på kaffe eller annat gott! Vi fungerar på svenska, finska och engelska beroende på gäst och program.


Vi börjar 8.6 med Emilia Nurmivaara som berättar om sin konst och sitt arbete som bildkonstnär.


Emilia Nurmivaara är född i Vanda men bor och arbetar som bildkonstnär i Karleby. Hon studerar sin omgivning och hem i sina målningar som är mycket detaljrika och skapar en kännspak stämning. Hon representeras av Gallery Poulsen i Köpenhamn.


Våra onsdagsevenemang hålls normalt i Jakartes ateljé i Tobaksmagasinets tredje våning, Jakobsgatan 9. Inträdet är gratis och vi bjuder på kaffe/te.


På onsdagseventet 20.7, under Jakobs Dagar, har vi en guidning av årsutställningen Glasgrön Himmel. För att fira Jakobstads 370-års jubileum har deltagarna inspirerats av dikter av jakobstadsbördiga, kvinnliga poeter; Anna Bondestam, Wava Stürmer och Rosanna Fellman. Några av konstnärerna berättar om sina verk, vi samtalar kring poesi och konst och hör Rosanna Fellman läsa sina dikter.


Våra onsdagsevenemang hålls normalt i Jakartes ateljé i Tobaksmagasinets tredje våning, Jakobsgatan 9. Denna gång träffas vi dock nere i utställningshallen där årsutställningen visas. Inträdet är gratis och vi bjuder på kaffe/te.
Jakarte järjestää yhtenä keskiviikkona kuukaudessa pieniä taidetapahtumia, jotka ovat avoimia kaikille taiteesta kiinnostuneille. Meillä on taiteilijaesittelyitä, luentoja, näyttelyopastuksia ja retkiä. Tapahtumat ovat ilmaisia, matalalla kynnyksellä ja tarjoamme niissä yleensä kahvia tai muuta hyvää! Toimimme ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi riippuen vieraasta ja ohjelmasta.


Aloitamme 8.6, jolloin Emilia Nurmivaara kertoo taiteestaan ja työstään kuvataiteilijana.


Emilia Nurmivaara on syntynyt Vantaalla, mutta asuu ja työskentelee kuvataiteilijana Kokkolassa. Hän tutkii ympäristöään ja kotia maalauksissaan, jotka ovat hyvin yksityiskohtaisia ja luovat tunnusomaisen tunnelman. Nurmivaaraa edustaa Kööpenhaminassa toimiva Gallery Poulsen.


Keskiviikkotapahtumamme järjestetään tavallisesti Jakarten ateljeessa Tupakkamakasiinin kolmannessa kerroksessa, Jaakonkatu 9. Tapahtumat ovat ilmaisia ja tarjoamme kahvia/teetä.


Keskiviikon tapahtuma 20.7 Jaakon Päivien aikaan on opastus Lasinvihreä Taivas -näyttelyyn. Pietarsaaren 370-vuotisjuhlan kunniaksi osallistujat ovat saaneet inspiraationsa Pietarsaarelaislähtöisten naisrunoilijoiden tuotannosta; Anna Bondestam, Wava Stürmer ja Rosanna Fellman. Osa taiteilijoista kertoo teoksistaan, keskustelemme runoudesta ja taiteesta sekä kuulemme Rosanna Fellmanin lukevan runojaan.


Normaalisti keskiviikkotapahtumamme järjestetään Jakarten ateljeessa Tupakkamakasiinin kolmannessa kerroksessa, Jaakonkatu 9. Tällä kertaa tapaamme kuitenkin alakerran näyttelysalissa, jossa vuosinäyttely on esillä. Ilmainen sisäänpääsy ja tarjolla kahvia/teetä.Kategorier
nyheter / uutiset

Open call – Shapes & spaces mentorOPEN CALL – SHAPES & SPACES MENTOR

Bildkonstföreningen Jakarte rf ordnar för andra året i rad process- och utställningsprojektet Shapes & Spaces, riktat till föreningens medlemmar samt Novias bildkonststuderande. En grupp konstnärer kommer att få delta i workshops, föreläsningar och diskussioner som sedan leder till, och stöder, det egna konstnärliga arbetet inför grupputställning i november.

Ifjol hade projektet Albert Braun som workshopledare och mentor, och fokus låg fokus mer bokstavligt talat på form och rum och speciellt då installationskonst.

I år har vi ett tema; “Människans roll”, som kan tolkas fritt och i olika medium med tyngdpunkt på formen och rumsligheten. Temat är brett och kan innefatta allt från mellanmänskliga relationer, till klimatfrågan, till digitala tidsåldern eller till vården, för att nämna några exempel, och verken kan vara allt från interaktiva installationer eller performances, till platsspecifika verk, som görs ensamma eller i mindre grupper eller par.

Vi söker nu 1-2 bildkonstnärer med egen konstnärlig erfarenhet av detta tema som kunde hålla artist talk/föreläsning, samt diskussioner och/eller workshops kring temat i den inledande fasen av projektet, det vill säga maj-juli 2022. Vi vill gärna hålla åtminstone två av dessa inspirationsdagar, och vi betalar 250€/dag (+ rimliga resekostnader). Vi ser helst att dessa dagar tillbringas i Jakobstad, i Jakartes ateljéutrymme i Tobaksmagasinet. Eventuella workshopförslag bör ta tillgänglighet i beaktande.

Skicka eventuella förfrågningar, samt fritt formulerad ansökan samt cv och portfolio (portfolio på hemsida går också) till jakarte.jakobstad@gmail.com innan 5.4.2022.

Information och bilder från fjolårets projekt hittas på https://jakarte.fi/utstallningar-nayttelyt/shapes-and-spaces-2021/.


OPEN CALL – SHAPES & SPACES MENTOR

Kuvataideyhdistys Jakarte ry järjestää toista vuotta peräkkäin prosessi- ja näyttelyprojektin Shapes & Spaces, joka on suunnattu sekä yhdistyksen jäsenille että Novian kuvataiteen opiskelijoille. Ryhmä taiteilijoita pääsee osallistumaan työpajoihin, luentoihin ja keskusteluihin, jotka johtavat ja tukevat omaa taiteellista työskentelyä kohti marraskuun ryhmänäyttelyä.

Viime vuonna työpajan vetäjänä ja projektin mentorina toimi Albert Braun. Projekti keskittyi erityisesti muotoon, tilaan ja installaatiotaiteeseen.

Tämän vuoden Shapes and Spaces -teema on “Ihmisen rooli”, joka on vapaasti tulkittavissa eri tekniikoin painottaen muotoa ja tilaa. Teema on laaja ja voi käsitellä kaikkea ihmissuhteista ilmastokysymyksiin, digiajasta terveydenhuoltoon jne. Teokset voivat olla esimerkiksi interaktiivisia installaatioita, performansseja tai paikkakohtaisia teoksia ja ne voidaan toteuttaa yksin, parin kanssa tai pienryhmissä.

Haemme nyt 1-2 kuvataiteilijaa, jotka omaavat omaa taiteellista kokemusta tästä teemasta ja voisivat pitää projektiin osallistuvalle ryhmälle Artist Talk/luentoja sekä keskusteluja ja/tai työpajoja aiheesta projektin alkuvaiheessa, eli touko-heinäkuussa 2022. Haluaisimme järjestää vähintään kaksi inspiraatiopäivää taiteilijan/taiteilijoiden kanssa ja maksamme 250€/pvä (+kohtuulliset matkakulut). Suunnitelmana on järjestää nämä päivät Pietarsaaressa, Jakarten ateljeetilassa Tupakkamakasiinilla. Työpajaehdotuksissa tulee ottaa huomioon saavutettavuus.

Tiedustelut sekä vapaasti muotoiltu hakemus, CV ja portfolio (nettisivut käy myös) osoitteeseen jakarte.jakobstad@gmail.com 5.4.2022 mennessä.

Tietoa ja kuvia viime vuoden Shapes and Spaces -projektista löytyy osoitteesta https://jakarte.fi/utstallningar-nayttelyt/shapes-and-spaces-2021/.


OPEN CALL – SHAPES & SPACES MENTOR

For the second consecutive year, the visual arts association Jakarte ry is organizing the workshop and exhibition project Shapes & Spaces, which is aimed at both members of the association and Novia’s visual arts students. A group of artists will participate in workshops, lectures and discussions that will guide and support their own artistic work towards a group exhibition in November.

Last year, Albert Braun was the mentor for the project. The project focused specifically on form, space and installation art.

This year’s theme for Shapes and Spaces is ”The Role of the Human”, which can be freely interpreted using different techniques with an emphasis on form and space. The theme is broad and can address everything from human relationships to climate issues, from the digital era we live in, to healthcare, etc. Works can be interactive installations, performances or site-specific works, for example, and can be created alone, with a partner or in small groups.

We are now looking for 1-2 visual artists, who work with this theme in their own artistic practice, and could give an Artist Talk/lectures and discussions and/or workshops on this topic to the group participating in the project in the initial phase of the project, i.e. in May-July 2022. We would like to organize at least two Inspiration Days with the artist(s) and will pay 250€/person (+ reasonable travel expenses). The plan is to organize these days in Pietarsaari, in Jakarte’s studio space at Tobaksmagasinet. Workshop proposals should take into account accessibility.

For information, please send a free-form application, CV and portfolio (website also accepted) to jakarte.jakobstad@gmail.com by 5.4.2022.

For information and photos from last year’s Shapes and Spaces project, please visit https://jakarte.fi/utstallningar-nayttelyt/shapes-and-spaces-2021/.