Stipendiefond / Stipendiarahasto

LennArt Svanbäcks stipendiefond

Stipendiefonden instiftades 1997 och dess medel förvaltas och disponeras av Jakartes styrelse enligt stadgarna. Fondens tillgångar kan utökas med frivilliga inbetalningar och donationer. Stipendiefonden har även en hyllnings- och minnesadress till salu.

Fondens kontonummer IBAN FI62 3131 3001 1714 61

Stipendiefonden delar ut stipendier till konststuderande ca vart tredje år. Ansökningstiden meddelas till nejdens konstutbildningar. Anhållan om stipendiet riktas till Jakartes styrelse, vilken besluter om vem som tilldelas stipendiet.

Från och med år 2009 förväntas mottagaren av LennArt Svanbäcks stipendium presentera sig i en utställning.

Genom stipendiatutställningen vill konstföreningen Jakarte ge mera synlighet åt fonden. I och med utställningen får stipendiaten ett konkret mål att arbeta för och stadens invånare ges möjlighet att ta del av en ung konstnärs verk.


Stipendiater:

2000 Sonja Lillvis, Simon Gripenberg, Eva Forsman

2005 Annika Rantola, Camilla Englund

2009 Sylvia Javén

2011 Linda Stenman

2015 Sanna-Maija Hakkarainen

2021 Sara Mickelsson

LennArt Svanbäckin stipendiarahasto

Stipendirahasto perustettiin 1997. Jakarten johtokunta hoitaa ja käyttää rahaston varoja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Rahaston varoja kartutetaan vapaaehtoisin lahjoituksin sekä stipendirahaston onnittelu- ja muistoadressien myynnillä.

Rahaston tilinumero IBAN FI62 3131 3001 1714 61

Stipendirahasto jakaa stipendejä taideopiskelijoille n. joka kolmas vuosi. Hakuaika ilmoitetaan lehdissä sekä suoraan seudun taidekouluille. Anomus lähetetään Jakarten johtokunnalle, joka päättää stipendien myöntämisestä.

Vuodesta 2009 lähtien LennArt Svanbäckin stipendin saajan odotetaan esittäytyvän stipendiaattinäyttelyn puitteissa. Kyseisen näyttelyn avulla Jakarte haluaa saada rahastolle enemmän näkyvyyttä. Näyttely antaa myös stipendin vastaanottajalle konkreettisen tavoitteen jonka eteen työskennellä ja näyttelyssä kaupungin asukkaat voivat tutustua nuoren taiteilijan teoksiin.


Stipendiaatit:

2000 Sonja Lillvis, Simon Gripenberg, Eva Forsman

2005 Annika Rantola, Camilla Englund

2009 Sylvia Javén

2011 Linda Stenman

2015 Sanna-Maija Hakkarainen

2021 Sara Mickelsson