Info / Tiedot

För konsten / Taiteen tähden

Bildkonstföreningen Jakarte rf har sedan 1950 arbetat för konsten i Jakobstad med omnejd. Vi vill mångsidigt utveckla intresset för bildkonst samt arbeta för och stöda bildkonstutövare på orten. Vi finns till både för yrkesverksamma konstnärer och amatörkonstnärer på lika villkor men med olika verksamhet som passar de olika grupperna.

Vi håller kurser, föreläsningar och utställningar både för medlemmar och utomstående, stöder bildkonstundervisningen i grundskolorna samt Balatako, och förvaltar Lennart Svanbäcks stipendiefond som regelbundet delar ut stipendium till bildkonststuderande.

Vi vill också vara ett språkrör för bildkonstnärer i nejden. Vi arbetar för mer synlighet av samtidskonsten, fler utställningsmöjligheter och bättre sysselsättningsmöjligheter.

Både konstnärer och konstvänner och -konsumenter kan bli medlemmar för att stöda föreningen. Medlemsavgiften är 20€/år, 10€/år för studerande. Alla medlemmar får delta gratis i kurser, har möjlighet att delta i utställningar, samt får 15% rabatt vid Lunds.


Kuvataideyhdistys Jakarte ry. on toiminut taiteen puolesta vuodesta 1950 lähtien Pietarsaaren seudulla. Haluamme kehittää monipuolisesti kiinnostusta kuvataiteisiin sekä tukea seudun taiteenharjoittajia ja tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Yhdistys toimii sekä ammattitaiteilijoille että harrastelijoille samoilla ehdoilla, mutta toiminnalla, joka sopii kummallekin ryhmälle.

Järjestämme kursseja, luentoja ja näyttelyjä sekä jäsenille että ulkopuolisille. Tuemme taidekasvatusta peruskouluissa ja Balatakoa. Hoidamme myös Lennart Svanbäckin stipendirahastoa, josta jaetaan säännöllisesti stipendejä taideopiskelijoille.

Haluamme myös toimia seudun kuvataiteilijoiden puhemiehinä. Pyrimme suurempaan nykytaiteen näkyvyyteen, useampaan näyttelyyn ja parempaan työllistymiseen.

Taiteilijat ja taiteen ystävät sekä – kuluttajat voivat liittyä tukeakseen yhdistystä. Jäsenmaksu on 20€/vuosi, 10€/vuosi opiskelijoille. Jäsenet voivat osallistua ilmaiseksi kursseihin ja näyttelyihin, sekä saavat 15% alennuksen Lundilta.