GDPR

Medlemsregister för Bildkonstföreningen Jakarte rf, registerbeskrivning

Medlemsregistret för Jakarte rf följer EU:s uppgiftsskyddslag.

Skapat 15.8.2020

1. Registret innehas av

Bildkonstföreningen Jakarte rf
FO-1090976-0
Jakobsgatan 9
68600 Jakobstad

2. Registeransvarig

Styrelsen för Jakarte rf / Alexandra Sandbäck, ordförande

FO-1090976-0
Jakobsgatan 9
68600 Jakobstad

3. Registrets namn

Medlemsregister för Jakarte rf

4. Syftet med behandling av personuppgifter (registrets syfte)

Medlemsregistrets personuppgifter används för att sköta kontakten med medlemmarna, anmälningar och informationskontakt vid kurser och evenemang, insamling av medlemsavgifter och andra föreningsrelaterade kontakter.

5. Registrets datainnehåll

Registret samlar basinformation om de registrerade, som till exempel: namn, adress, telefonnummer, e-postadress

6. Systematiska informationskällor

Registerinnehavaren sparar den information som medlemmen själv meddelar då hon går med föreningen, samt då hon tar kontakt via e-post eller telefon.

7. Regelmässigt lämnande av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområde

Inget regelmässigt lämnande av uppgifter sker till tredje parter. Inget lämnande utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Principer för att skydda registret

Medlemsuppgifterna är sparade i registerinnehavarens system (dator, server, samt telefon), som är skyddat med programvarans skyddsprogram. För att komma åt systemet förutsätts användarnamn samt lösenord. Systemet är även skyddat med brandväggar och andra tekniska skydd. De som har tillgång till registrets uppgifter är endast registerinnehavaren.

9. Den registrerades rätt till att neka

Den registrerade har rätt till att neka registerinnehavaren att använda hens uppgifter i direktreklam, annan distansförsäljning och direktmarknadsföring, samt i marknadsförings- och kundundersökningar och personmatriklar och släktforskning. Förbudet ska göras skriftligt och vara adresserat till den registeransvarige personen.

10. Den registrerades rätt till granskning

Den registrerade har rätt att granska uppgifterna om sig själv som sparats i registret och har rätt att få kopia på dem. Granskningsbegäran ska göras skriftligt och adresseras till den registeransvarige personen.

11. Korrigering av information

Registerinnehavaren rättar till, tar bort eller kompletterar felaktig eller föråldrad information antingen på eget initiativ eller av kunden ifråga. Den registrerade bör ta kontakt med registerinnehavaren för att korrigera informationen.