Kategorier
nyheter / uutiset

Queer art project


På svenska:
QUEER KONSTPROJEKT 8-21.7 TILL JEPPIS PRIDE

Bildkonstföreningen Jakarte och Regnbågsallians utlyser open call för ett queert konstprojekt inför Jeppis Pride 2024! Jeppis Pride 2024 hålls för andra gången i Jakobstad i sommar 17-21.7, och det är samtidigt tioårsjubileum för Jeppis Pride 2014 som var en hjärtvärmande succé. 

Vi vill erbjuda en ateljéresidens för en queer konstnär som har ett konstprojekt de kan genomföra under två veckor i anslutning till Priden. Eftersom vi inte kan betala något högt arvode så söker vi främst någon som redan har ett färdigt verk eller koncept som kanske visats tidigare och som kan fås att passa till Jeppis Pride, eller någon som har ett projekt som kan färdigställas på så kort tid.

Under Priden finns inget särskilt utställningsutrymme så vi prioriterar verk som kunde visas utomhus (gärna något som skulle få finnas kvar under Jakobs Dagar, veckan efter Pride), ett deltagandekonstverk, en performance som kunde göras på stan, en workshop, eller vad som helst som inte behöver en vit vägg. Ifall du kan tänka dig att hålla en artist talk under din residens är det mycket välkommet också. Jeppis Prides slogan för i år är ”Tro, Hopp, Kärlek & Kamp” – och projektet får gärna härröra till Pride, LGBTQIA+ rättigheter, marginalisering, gemenskap, eller liknande teman.

Vi erbjuder 700€ i arvode, samt 200€ som kan användas till endera resor eller material, beroende på behovet. Vi kan tyvärr inte erbjuda boende, men Jakartes residensateljé finns till förfogande. Vi hjälper också till inför utställning/uppförande. Ifall du vill lära dig mer om Jakarte och se bilder från ateljén kan du gå till www.jakarte.fi

Skicka in din ansökan innan 19.5 till jakarte.jakobstad@gmail.com. Ansökan ska innehålla presentation av projektet, genomförandet i Jakobstad, och vilken typtav plats/utrymme som behövs, vilken målgrupp det riktar sig till osv. Inkludera också bilder på tidigare versioner ifall det visats innan. Inkludera också länk till portfolio och cv. Vi meddelar vårt beslut i början på juni.


Suomeksi:
QUEER TAIDEPROJEKTI 8-21.7 JEPPIS PRIDE -TAPAHTUMAAN

Kuvataideyhdistys Jakarte ja Regnbågsallians julkaisevat avoimen haun queer-taideprojektille Jeppis Pride 2024 -tapahtumaan! Jeppis Pride 2024 järjestetään tänä kesänä Pietarsaaressa toista kertaa 17-21.7, ja se on samalla myös sydäntä lämmittävän menestyksen Jeppis Pride 2014 kymmenes vuosipäivä.

Haluamme tarjota studioresidenssin queer-taiteilijalle, joka voi toteuttaa taideprojektin kahden viikon aikana Priden yhteydessä. Koska emme voi maksaa suurta palkkiota, haemme ensisijaisesti henkilöä, jolla on jo valmis teos tai konsepti, joka on mahdollisesti esitelty aiemmin, ja joka voidaan soveltaa Jeppis Prideen sopivaksi, tai henkilöä, jolla on projekti, joka voidaan suorittaa lyhyessä ajassa.

Priden aikana ei ole omistettua näyttelytilaa, joten asetamme etusijalle teokset, jotka voitaisiin näyttää ulkona (mieluiten jotain, joka saa jäädä Jaakon Päivien ajaksi, Priden jälkeisellä
viikolla), osallistava taideteos, performanssi kaupungilla, työpaja tai jokin muu, joka ei tarvitse valkoista seinää. Jos voisit ajatella pitäväsi artist talkin residenssisi aikana, sekin on erittäin
tervetullutta. Jeppis Priden tämän vuoden iskulause on ”Usko, toivo, rakkaus & taistelu” – ja projekti voi liittyä Prideen, LGBTQIA+ -oikeuksiin, syrjäytymiseen, yhteisöön tai vastaaviin teemoihin.

Tarjoamme 700 € palkkion, sekä lisäksi 200 €, joka voidaan käyttää joko matkoihin tai materiaaleihin tarpeen mukaan. Valitettavasti emme voi tarjota majoitusta, mutta Jakarten residenssiateljee on käytettävissä. Olemme myös apuna ennen näyttelyä/esitystä. Jos haluat tietää lisää Jakartesta ja nähdä kuvia studiolta, voit mennä osoitteeseen www.jakarte.fi.

Lähetä hakemuksesi 19.5. mennessä osoitteeseen jakarte.jakobstad@gmail.comHakemuksessa tulee olla esittely konseptista, sen toteuttamisesta Pietarsaaressa ja millaista sijaintia/tilaa tarvitaan, mille kohderyhmälle se on suunnattu jne. Sisällytä myös kuvia aiemmista versioista, jos se on toteutettu aiemmin. Liitä mukaan myös linkki portfolioon ja CV:hen. Ilmoitamme päätöksestämme kesäkuun alussa.


In english:
QUEER ART PROJECT 8-21.7 FOR JEPPIS PRIDE

The visual arts association Jakarte and Regnbågsallians announce an open call for a queer art project for Jeppis Pride 2024! Jeppis Pride 2024 will be held for the second time in Pietarsaari this summer 17-21.7, and it is also the tenth anniversary of Jeppis Pride 2014, which was a heartwarming success.

We want to offer a studio residency for a queer artist who has an art project they can carry out for two weeks in connection with Pride. As we cannot pay a high fee, we are primarily looking for someone who already has a finished work or concept that may have been shown before and which can be made to fit Jeppis Pride, or someone who has a project that can be completed in such a short time.

During Pride there is no dedicated exhibition space, so we prioritize works that could be shown outdoors (preferably something that would be allowed to remain during Jaakon Päivät, the week after Pride), a participatory artwork, a performance that could be done in town, a workshop, or anything that don’t need a white wall. If you can think of holding an artist talk during your residency, that is also very welcome. Jeppis Pride’s slogan for this year is ”Faith, Hope, Love & Fight” – and the project may be related to Pride, LGBTQIA+ rights, marginalization, community, or similar themes.

We offer 700€ in fees, as well as 200€ which can be used for either travel or materials, depending on the need. Unfortunately, we cannot offer accommodation, but Jakarte’s guest studio is available. We also help before the exhibition/performance. If you want to learn more about Jakarte and see pictures from the studio, you can go to www.jakarte.fi

Submit your application before 19.5 to jakarte.jakobstad@gmail.com. The application must contain a presentation of the project, its implementation in Pietarsaari, and what type of location/space is needed, which target group it is aimed at, etc. Also include images of previous versions in case it was shown before. Also include link to portfolio and CV. We will announce our decision at the beginning of June.

Kategorier
nyheter / uutiset

Oleksii Karpovych


Oleksii Karpovych är en ukrainsk fotograf och kulturjournalist. Han arbetar framförallt med olika kulturella reportage och är grundare av jazzsajten Meloport. Han har också dokumenterat kriget i Ukraina genom sin utställningsserie Shattered Youth (visades också i White Box, Jakobstad).

Under residensperioden har han dokumenterat sk. elefantstigar i Jakobstad, inför seminariet om offentlig konst som SKOFF-projektet (Wava-institutet) ordnade och som Jakarte deltog i. Han har också gjort porträttfotografering med ett par av Jakartes medlemmar, och dokumenterat Jam Session vid Juke. Efter residensen i mars 2024 återvänder han till Ukraina efter närmare ett år i Finland på olika residenser.


White Box Allegro vid Novia ordnar utställning med ukrainske fotografen Oleksii Karpovych och Jakarte och Juke har understött med reseersättningar och boende. Alla föreningarnas medlemmar välkomna på vernissage på måndag 15.1 kl.18 – och förstås alla andra också!

Kategorier
nyheter / uutiset

Seminarium / Seminaari 14.3


Offentlig konst seminarium 14.3  kl. 13–16

Alexandra Sandbäck från Jakarte deltar i paneldiskussion. Anmäl dig och kom och ta del av inspirerande idéer kring hur man kan skapa offentlig konst också i Jakobstad.


Julkisen taiteen seminaari 14.3 klo 13–16

Alexandra Sandbäck Jakartesta osallistuu paneelikeskusteluun. Ilmoittaudu ja tule mukaan kuulemaan inspiroivia ajatuksia siitä, miten julkista taidetta voidaan luoda myös Pietarsaaressa.


LÄNK / LINKKI:

https://events.jakobstadsregionen.fi/event/B8rKp/SV

Kategorier
nyheter / uutiset

Aeon Lux

Foto: Alexandra Sandbäck


ARTIST’S STATEMENT:

Aeon Lux on seinäjokelainen monen median kuvataiteilija. Hänen pääasialliset taiteenmediat ovat tällä hetkellä keraaminen kuvanveisto ja performanssitaide. Luxin teoskokonaisuuksille tyypillistä on fiktiivisen tekstin, kuten tarinan, yhdistyminen visuaalisiin teoksiin.

Lux tekee taidetta tutkiakseen todellisuuden luonnetta. Muuntuneet tajunnantilat, hyper fokuksen tai ihastumisen luomat todellisuuden vääntymät kuuluvat toistuviin teemoihin hänen teoksissaan. Luxin kiinnostus scifiin näkyy teosten viitekehyksissä metafyysisinä ajatusleikkeinä, rinnakkaistodellisuuksina ja tulevaisuuden ja menneisyyden uudelleen tulkintoina. Kirjoittaminen on keskeisessä osassa hänen taiteellista työskentelyään.

Performanssitaiteessa Luxille on tyypillistä luoda performansseja, jotka käsittelevät viattoman ja epäilyttävän, pyhän ja tabun, puhtauden ja likaisuuden lyhyttä matkaa toisiinsa, liikkuvan kehon kauneutta ja rituaalisuutta. Hänelle performanssitaide on elämisen taidon opiskelua.


Länkar / Linkit:

www.aeonluxus.com
@aeonluxus

Foto: Kalle Marjamäki


Residenssitaiteilija Aeon Lux tarjoaa performanssi 22.2, klo. 18, Jakarten studiossa.

Performanssi inspiroitunut illanviettoihin liittyvistä odotuksista ja niiden toteutumattomuudesta. Kutina siitä, että tänä iltana tapahtuu jotain erityistä, osoittautuu usein vääräksi. Silti samaan aikaan se, jolla ei ole mitään odotuksia, huomaa poistuvansa jatkojen jatkoilta maailma pudonneena syliinsä. Performanssi kuvaa voimakasta tahtotilaa ja eteenpäin suuntautunutta seksuaalista energiaa, joka vuorottelee vapautuneisuuden ja frustraation välillä. Esityksessä pääosassa ovat taiteilijan keho ja tuoli.

Lasketaanko onnistuneeksi illaksi se, jos päätyy panemaan tuolia?


Performance med residenskonstnär AEON LUX, 22.2 kl. 18 i Jakartes ateljé.

Performansen är inspirerad av förväntningar relaterade till utekvällar och deras omöjlighet. Föreställningen skildrar ett starkt viljetillstånd och en framåtriktad sexuell energi som växlar mellan befrielse och frustration. Konstnärens kropp och en stol spelar huvudrollerna i föreställningen. Räknas det som en lyckad kväll om det slutar med att du knullar en stol?

Efteråt får man diskutera och ta del av Aeon Lux övriga arbete med keramik etc.


Foto: Heidi Wikström

Photo by Heidi Wikström
Kategorier
nyheter / uutiset

Jirko Viljanen

Foto: Alexandra Sandbäck


Nu är vår första residensperiod över och vi vill tacka Jirko för en fin månad! 

I sina verk illustrerar Jirko Viljanen sitt inre med hjälp av konstgrafik och symbolik. Istället för den serie av provtryck som är karakteristisk för grafik, gör han främst unika verk och använder till exempel oljepastell och tusch utöver olika grafiska tekniker.

Otroligt fint att se en konstnär inspirerad hos oss.


Nyt ensimmäinen residenssijaksomme on ohi ja haluamme kiittää Jirkoa mahtavasta kuukaudesta! 

Teoksissaan Jirko Viljanen kuvittaa mieltään taidegrafiikan ja symbolismin keinoin. Pääasiallisesti hän tekee taidegrafiikalle ominaisten vedossarjojen sijaan uniikkeja teoksia, joissa hyödynnetään grafiikan eri tekniikoiden lisänä esimerkiksi öljypastellia ja mustetta.

Uskomattoman mukavaa nähdä, että meistä on inspiroitunut taiteilija.


Länkar / Linkit:

www.jirkoviljanen.fi
@eroajirkosta

Österbottens Tidning 20.1.2024

Jakartes och Jukes första residenskonstnär har anlänt och håller ett artist talk i Jakartes ateljé onsdagen 10.1.2024, kl. 18.

Hans artist talk hålls på finska, men man kan också fråga och diskutera på engelska. Tillfället hålls som ett diskussionstillfälle och vi bjuder på kaffe och te. Öppet för alla intresserade.

Jakartes ateljé finns på Jakobsgatan 9, Tobaksmagasinets tredje våning.


Jakarten ja Juken ensimmäinen residenssitaiteilija on saapunut ja pitää artist talk Jakarten studiossa keskiviikkona 10.1.2024, klo. 18.

Tilaisuus pidetään suomeksi, mutta voit kysyä ja keskustella myös englanniksi. Tilaisuus järjestetään keskustelutilaisuutena ja tarjoamme kahvia ja teetä. Avoin kaikille kiinnostuneille.

Jakarten studio sijaitsee osoitteessa Jaakonkatu 9, Tupakkamakasiinin kolmannessa kerroksessa.


Kategorier
utställningar / näyttelyt

MYCELIUMBildkonstföreningen Jakarte årsutställning 2023: 
MYCELIUM 18.11.2023 — 3.1.2024

TEMPUS, Jakobstads museum, Otto Malmsgatan 3
Öppet tisdag — söndag kl.12—16

Vernissage 17.11 kl.18

40+ konstnärer, 65+ verk
Kurator: Pauliina Pesonen

Bildkonstföreningen Jakartes årsutställning för 2023 öppnar fredagen den 17 november i den nya Tempus-utställningshallen. I Tempus första samtidskonstutställning kan du se och uppleva konst från över fyrtio medlemmar i föreningen. 

Utställningens namn, MYCELIUM, speglar verksamheten i den över 70-åriga föreningen, som fungerar som ett mycel på många plan och överskrider konstgenrernas gränser och spirar både välbekanta och helt nya former. I utställningen visas närmare 70 konstverk gjorda av medlemmarna i Jakarte med olika tekniker sida vid sida och i dialog med varandra och den nya utställningslokalen.Kuvataideyhdistys Jakarte vuosinäyttely 2023: 
MYCELIUM 18.11.2023 — 3.1.2024

TEMPUS, Pietarsaaren museo, Otto Malminkatu 3
Avoinna tiistai – sunnuntai klo 12–16

Avajaiset 17. marraskuuta klo 18:00

40+ taiteilijaa, 65+ teosta
Kuraattori: Pauliina Pesonen


Kuvataideyhdistys Jakarten 2023 vuosinäyttely avautuu pe 17.11 uudessa Tempus-näyttelyhallissa. Tempuksen ensimmäisessä nykytaiteen näyttelyssä näet ja koet taidetta yli neljältäkymmeneltä yhdistyksen jäseneltä.

Näyttelyn nimi MYCELIUM kuvastaa yli 70-vuotiaan yhdistyksen toimintaa, joka toimii kuin rihmasto, monitasoisesti ja taiteen lajirajoja ylittäen, versoen sekä tuttuja että aivan uusia muotoja. Näyttelyssä on esillä Jakarten jäsenten lähes 70 eri tekniikoin tehtyä taideteosta rinnakkain ja vuoropuhelussa sekä toistensa että uuden näyttelytilan kanssa.Edit: Österbottens tidning 17.11: