Kategorier
nyheter / uutiset

Spotlight 24.8: Artist talk


Det har skett lite ändringar i programmet angående onsdagens artist talk, istället för Timo Konttinen presenterar Carina Ahlskog sitt konstnärskap.

Evenemanget hålls på samma tid och plats. Jakartes ateljé, onsdagen den 24.8 kl.18:00. Välkomna!


Kort biografi om Carina:

Carina Ahlskog, bildkonstnär bosatt i Nykarleby, Finland.
Ahlskog har en kandidat- och en masterexamen i bildkonst från YH Novia, Jakobstad. Ahlskog har även en bakgrund i den moderna dansen vilket innebär att hon i sitt konstnärskap jobbar i spänningsfältet som finns mellan bildkonsten och danskonsten.

Under hennes masterstudier låg fokus på att forska i hur dans och koreografi hittat sin plats i bildkonstkontexten.

Ahlskog har deltagit i olika konstprojekt både nationellt och internationellt. Hennes verk har visats i Finland, Sverige, Tyskland, Grekland, Skottland och England. Hon har även framställt ett offentligt skulpturalt konstverk till Purmo skola i Pedersöre, Finland.Keskiviikon taiteilijakeskustelun ohjelmaan on tullut muutoksia: Timo Konttisen sijaan Carina Ahlskog esittelee teoksiaan.

Tapahtuma järjestetään samaan aikaan ja samassa paikassa. Jakarten studiossa keskiviikkona 24. elokuuta klo 18:00. Tervetuloa!


Carinan lyhyt elämäkerta:

Carina Ahlskog, kuvataiteilija, asuu Uudenkaarlepyyissä.
Ahlskog on suorittanut kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot YH Noviassa Pietarsaaressa. Ahlskogilla on myös tausta nykytanssissa, mikä tarkoittaa, että hänen taiteellisessa työskentelyssään hän toimii kuvataiteen ja tanssitaiteen välisessä jännitekentässä.

Maisteriopinnoissaan hän keskittyi tutkimaan, miten tanssi ja koreografia ovat löytäneet paikkansa kuvataiteen kontekstissa.

Ahlskog on osallistunut erilaisiin taideprojekteihin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Hänen töitään on ollut esillä Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Kreikassa, Skotlannissa ja Englannissa. Hän on myös tehnyt julkisen veistotaideteoksen Purmon koululle Pedersöressä.

Kategorier
nyheter / uutiset

Spotlight 24.8: Artist talk (INHIBERAT / ESTETTY!)

–––Inhiberat / Estetty!–––

Wednesday @ Jakarte // Spotlight 24.8 18.00

ARTIST TALK
TIMO KONTTINEN

“Jag kommer att berätta om min konstnärskarriär, 365-projektet, masterutbildningen och svårigheter man kan möta.”

“Tulen kertomaan omasta taiteilijaurastani, vaikeuksista joita olen kohdannut, 365 projektista ja master koulutuksesta.”


Våra onsdagsevenemang hålls i Jakartes ateljé i Tobaksmagasinets tredje våning, Jakobsgatan 9
Inträdet är gratis och vi bjuder på kaffe/te. Välkommen!

Keskiviikkotapahtumamme järjestetään Jakarten ateljeessa Tupakkamakasiinin kolmannessa kerroksessa, Jaakonkatu 9. Tapahtumat ovat ilmaisia ja tarjoamme kahvia/teetä. Tervetuloa!


Kategorier
nyheter / uutiset

Bildkonstens dag / Kuvataide päivä 10.7

Bildkonstens dag 10.7 (Helene Schjerfbecks födelsedag) ordnades i år igen vid Jakobstads skolpark kl. 11–14. 
Det var en fin dag för friluftsmåleri!

Kuvataiteen päivä 10. heinäkuuta (Helene Schjerfbeckin syntymäpäivä) järjestettiin tänäkin vuonna Pietarsaaren koulu puistossa klo 11–14. 
Oli hieno päivä ulkona maalaamiseen!

#maalaustapahtuma
www.maalaustapahtuma.fi

Rebecca Enlund målade i akvarell.

Sven Svanbäck tecknade i sitt häfte.

Kategorier
nyheter / uutiset

Wednesday @ Jakarte!


En onsdag i månaden kommer Jakarte ordna små konstevenemang som är öppna för alla konstintresserade. Vi har artist talks, föreläsningar, utställningsguidningar eller utflykter. Det är gratis, låg tröskel, och vi bjuder allt som oftast på kaffe eller annat gott! Vi fungerar på svenska, finska och engelska beroende på gäst och program.


Vi börjar 8.6 med Emilia Nurmivaara som berättar om sin konst och sitt arbete som bildkonstnär.


Emilia Nurmivaara är född i Vanda men bor och arbetar som bildkonstnär i Karleby. Hon studerar sin omgivning och hem i sina målningar som är mycket detaljrika och skapar en kännspak stämning. Hon representeras av Gallery Poulsen i Köpenhamn.


Våra onsdagsevenemang hålls normalt i Jakartes ateljé i Tobaksmagasinets tredje våning, Jakobsgatan 9. Inträdet är gratis och vi bjuder på kaffe/te.


På onsdagseventet 20.7, under Jakobs Dagar, har vi en guidning av årsutställningen Glasgrön Himmel. För att fira Jakobstads 370-års jubileum har deltagarna inspirerats av dikter av jakobstadsbördiga, kvinnliga poeter; Anna Bondestam, Wava Stürmer och Rosanna Fellman. Några av konstnärerna berättar om sina verk, vi samtalar kring poesi och konst och hör Rosanna Fellman läsa sina dikter.


Våra onsdagsevenemang hålls normalt i Jakartes ateljé i Tobaksmagasinets tredje våning, Jakobsgatan 9. Denna gång träffas vi dock nere i utställningshallen där årsutställningen visas. Inträdet är gratis och vi bjuder på kaffe/te.
Jakarte järjestää yhtenä keskiviikkona kuukaudessa pieniä taidetapahtumia, jotka ovat avoimia kaikille taiteesta kiinnostuneille. Meillä on taiteilijaesittelyitä, luentoja, näyttelyopastuksia ja retkiä. Tapahtumat ovat ilmaisia, matalalla kynnyksellä ja tarjoamme niissä yleensä kahvia tai muuta hyvää! Toimimme ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi riippuen vieraasta ja ohjelmasta.


Aloitamme 8.6, jolloin Emilia Nurmivaara kertoo taiteestaan ja työstään kuvataiteilijana.


Emilia Nurmivaara on syntynyt Vantaalla, mutta asuu ja työskentelee kuvataiteilijana Kokkolassa. Hän tutkii ympäristöään ja kotia maalauksissaan, jotka ovat hyvin yksityiskohtaisia ja luovat tunnusomaisen tunnelman. Nurmivaaraa edustaa Kööpenhaminassa toimiva Gallery Poulsen.


Keskiviikkotapahtumamme järjestetään tavallisesti Jakarten ateljeessa Tupakkamakasiinin kolmannessa kerroksessa, Jaakonkatu 9. Tapahtumat ovat ilmaisia ja tarjoamme kahvia/teetä.


Keskiviikon tapahtuma 20.7 Jaakon Päivien aikaan on opastus Lasinvihreä Taivas -näyttelyyn. Pietarsaaren 370-vuotisjuhlan kunniaksi osallistujat ovat saaneet inspiraationsa Pietarsaarelaislähtöisten naisrunoilijoiden tuotannosta; Anna Bondestam, Wava Stürmer ja Rosanna Fellman. Osa taiteilijoista kertoo teoksistaan, keskustelemme runoudesta ja taiteesta sekä kuulemme Rosanna Fellmanin lukevan runojaan.


Normaalisti keskiviikkotapahtumamme järjestetään Jakarten ateljeessa Tupakkamakasiinin kolmannessa kerroksessa, Jaakonkatu 9. Tällä kertaa tapaamme kuitenkin alakerran näyttelysalissa, jossa vuosinäyttely on esillä. Ilmainen sisäänpääsy ja tarjolla kahvia/teetä.Kategorier
kurser / kurssit

Shapes & Spaces 2022!


Anmäl dig till årets Shapes & Spaces!


Shapes & Spaces är ett process- och utställningsprojekt, i år på temat “Människans roll”. Projektet är till för Jakartes medlemmar och Novias bildkonststuderande. En grupp konstnärer kommer att få delta i workshops, föreläsningar och diskussioner som sedan leder till, och stöder, det egna konstnärliga arbetet inför grupputställning, eller motsvarande evenemang, i november.

Projektet genomfördes för första gången ifjol, och i år utvecklar vi projektet genom ett tema. Temat “Människans roll” kan tolkas fritt och i olika medium med tyngdpunkt på formen och rumsligheten. Temat är brett och kan innefatta allt från mellanmänskliga relationer, till klimatfrågan, till digitala tidsåldern eller till vården, för att nämna några exempel, och verken kan vara allt från interaktiva installationer eller performances, till platsspecifika verk, som görs ensamma eller i mindre grupper eller par.


Den första träffen blir lördag 11.6, och första workshopen blir 12.6 tillsammans med Riikka Gröndahl.

Så de som anmäler sig bör kunna närvara under första helgen! Projektets resterande datum planeras tillsammans med gruppen i ett senare skede.

Riikka Gröndahl är magister inom bildkonst, och arbetar dokumentärt med video och text. Tillsammans med Gröndahl granskar gruppen koncept kring människa och mänsklighet. Under workshopen arbetar vi med skapande genom att långsamt observera och uppmärksamma vår omgivning.

Det finns plats för 15 konstnärer, så anmäl dig så fort som möjligt! Sista anmälningsdag är dock 27.5.

Anmäl dig till jakarte.jakobstad@gmail.com.


Ilmoittaudu vuoden Shapes and Spaces -projektiin!


Shapes and Spaces on prosessi- ja näyttelyprojekti ja tämän vuoden teema on ”Ihmisen rooli”. Projekti on suunnattu sekä Jakarten jäsenille että Novian kuvataiteen opiskelijoille. Ryhmä taiteilijoita pääsee osallistumaan työpajoihin, luentoihin ja keskusteluihin, jotka johtavat ja tukevat omaa taiteellista työskentelyä kohti marraskuun ryhmänäyttelyä.

Projekti toteutettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna ja tänä vuonna kehitämme sitä teeman kautta. ”Ihmisen rooli” -teemaa voi tulkita hyvin vapaasti eri tekniikoin, painottaen muotoa ja tilaa. Teema on laaja ja voi sisältää mitä tahansa ihmissuhteista ilmastokysymyksiin, digiajasta terveydenhuoltoon jne. Teokset voi toteuttaa miten vain; esimerkiksi interaktiivisia installaatioita, performansseja tai paikkakohtaisia teoksia ja ne voidaan toteuttaa yksin, parin kanssa tai pienryhmissä.


Ensimmäinen tapaaminen on lauantaina 11.6. ja ensimmäinen työpaja on 12.6. yhdessä Riikka Gröndahlin kanssa. 

Ilmoittautuneiden pitäisi siis olla paikalla ensimmäisenä viikonloppuna! Seuraavat tapaamiskerrat ja päivämäärät suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa myöhemmin.

Riikka Gröndahl on kuvataiteen maisteri, joka työskentelee dokumentaarisen videon ja tekstin parissa. Gröndahlin kanssa tarkastellaan kriittisesti ihmisen ja ihmisyyden käsitteitä. Työpajassa toteutetaan kiireettömään ja keskittyneeseen tarkkailuun perustuvia harjoitteita ja taidetta.

Mukaan mahtuu 15 taiteilijaa, joten ilmoittaudu mahdollisimman pian! Viimeinen ilmoittautumispäivä on kuitenkin 27.5.

Ilmoittautumiset jakarte.jakobstad@gmail.co

Kategorier
kurser / kurssit

April program / Huhtikuun ohjelma

CROQUIS 3.4.2022 – Sö / Su 10-15

Croquis hålls söndagen 3.4.2022, kl. 10-15, med lunch 12-13. Kvinnlig modell på förmiddagen, manlig på eftermiddagen. Man kan anmäla sig till endera passen. Anmäl till jakarte.jakobstad@gmail.com.

Croquis järjestetään sunnuntaina 3.4.2022, klo 10-15, lounas 12-13. Naismalli aamulla, mies iltapäivällä. Voit ilmoittautua kumpaan tahansa istuntoon. Rekisteröidy osoitteeseen jakarte.jakobstad@gmail.com.


FÖRELÄSNINGAR / LUENNOT

TVÅ FÖRELÄSNINGAR MED FOKUS PÅ OFFENTLIG KONST:

Anmäl innan 6.4.2022 till jakarte.jakobstad@gmail.com!


11.4, kl. 18 i ateljén – Konst, teknik och hållbarhet med Simon Gripenberg (mestadels på svenska)

Simon Gripenberg är en finlandssvensk konstnär med teknisk bakgrund. Under åren har han förverkligat ett flertal offentliga skulpturer men arbetar också med med olika typer av installationer och experimentella konstprojekt. Gripenberg använder sig ofta av återanvända material på lekfulla och utforskande sätt. Tematiken berör huvudsakligen miljö-, klimat- och rättvisefrågor. Konstprojekten är både samhällskritiska och lösningsfokuserade – de ifrågasätter normer genom att lyfta fram alternativa tankesätt.

I föreläsningen berättar Gripenberg om några genomförda projekt och residensvistelser samt reflekterar kring bland annat praktiska frågor, utmaningar, självkritik, tillstånd, samarbeten, visualisering, marknadsföring och budgetering.


INHIBERAD:

18.4 kl. 18 via Zoom – Spekulativa monument med Benjamin Orlow (mestadels på svenska)

Benjamin Orlow är en finlandssvensk konstnär, baserad i London, vars verk ofta behandlar identitet och hur den är bunden till vår omgivning och historia. Hans verk har bl.a. Ställts ut i London, Glasgow, Paris, Wien, Sao Paolo, Los Angeles, New York, Stockholm och Chongqing.

Föreläsningen kommer bland annat att handla om spekulativa monument och möjligheten att omarbeta ett daterat språk.