Kategorier
nyheter / uutiset

Sommarkonstnär / Kesätaiteilijaa

Jakobstad söker en sommarkonstnär för tiden 14.6–25.7.2021.

Sommarkonstnären ska förverkliga ett konstprojekt i Jakobstad med valfri teknik. Arbetsprocessen bör kunna följas t.ex. via sociala medier och allmänheten ska gärna ges möjlighet att delta i processen. Kommunikationen om arbetsprocessen förväntas ske både på svenska och finska, övriga språkkunskaper räknas till fördel. Projektets slutresultat ställs ut på lämpligt sätt under den sista projektveckan. Ansökan är öppen för yrkesverksamma konstnärer, konstutövare och konststuderanden. Hållbara och inkluderande projektförslag samt lokal kännedom räknas till fördel.

Utöver lönen för sex veckor har konstnären föreningen Jakartes ateljé till förfogande som arbetsutrymme samt möjlighet till mindre materialkostnader.

Till den fritt formulerade ansökan bifogas meritförteckning och portfolio samt en preliminär projektidé och -plan över vad man som Jakobstads sommarkonstnär skulle vilja förverkliga och hur. Bifoga också beskrivning/plan över materialbudgeten. Det är viktigt att projektet kan förverkligas inom den givna tidsramen.

Sommarkonstnären väljs av projektets referensgrupp. Ansökningstiden är 15–30.4.2021 och ansökningarna skickas till:

Staden Jakobstad / Kulturbyrån
Runebergsgatan 12
68600 Jakobstad

eller per mejl till kultur@jakobstad.fi

Tilläggsinformation ger kultursekreterare Marja-Leena Hyytinen, 044 785 1376, marja-leena.hyytinen@jakobstad.fi

Pietarsaari hakee kesätaiteilijaa ajalle 14.6.–25.7.2021.

Kesätaiteilijan tulee toteuttaa taideprojekti Pietarsaaressa, valinnaisella tekniikalla. Työn kulkua tulee pystyä seuraamaan esim. some-kanavien kautta ja yleisön tulee saada mahdollisuus osallistua prosessiin. Työhön liittyvän viestinnän edellytetään tapahtuvan sekä suomeksi että ruotsiksi, muu kielitaito lasketaan eduksi. Projektin lopputulos tulee olla näytteillä sopivalla tavalla hankkeen viimeisellä viikolla. Haku on avoin ammatissa toimiville taiteilijoille, taiteenharjoittajille ja taiteenopiskelijoille. Kestävän kehityksen huomioivat, osallistavat hanke-ehdotukset sekä paikallistuntemus lasketaan eduksi.

Kuuden viikon palkan lisäksi taiteilijalla on halutessaan käytössä taideyhdistys Jakarten ateljé työtilana sekä mahdollisuus pieniin materiaalikuluihin.

Vapaasti muotoiltuun hakemukseen tulee liittää ansioluettelo ja portfolio sekä alustava projekti-idea sekä -suunnitelma siitä, mitä Pietarsaaren kesätaiteilijana haluaisi toteuttaa ja miten. Liitteeksi myös kuvaus/suunnitelma materiaalibudjetista. On tärkeää, että hankkeen voi toteuttaa sille määriteltynä ajankohtana.

Kesätaiteilijan valinnan tekee hankkeen ohjausryhmä. Hakuaika on 15.–30.4.2021 ja hakemukset lähetetään osoitteella:

Pietarsaaren kaupunki / Kulttuuritoimisto
Runeberginkatu 12
68600 Pietarsaari

tai sähköpostitse kulttuuri@pietarsaari.fi

Lisätietoja antaa kulttuurisihteeri Marja-Leena Hyytinen, 044 785 1376, marja-leena.hyytinen@jakobstad.fi