Kategorier
nyheter / uutiset

Accessibility in Art


18.1, kl. 18.00 ordnar Jakarte “Accessibility in art (and for artists!)” – ett seminarium online där vi diskuterar tillgänglighet både för de som ordnar konst- och kulturevenemang, och för funktionsnedsatta konstnärer.

Maija Karhunen från Kultur för alla berättar om deras service där de stöder kulturfältet i alla frågor gällande tillgänglighet.

Isa Hukka
och Aku Meriläinen berättar om hur deras konstnärskap ser ut som krymplings-/funktionsnedsatta konstnärer, och deras erfarenheter av konstbranschen.

Seminariet hålls på engelska, men vid behov översätter vi till finska eller svenska. Vi håller som bäst på och bokar teckenspråkstolk, men ifall du behöver tolkning på teckenspråk hoppas vi ni tar kontakt innan 12.1, och meddelar till vilket teckenspråk ni behöver tolkning (finlandssvenska eller finska).

Seminariet är öppet men anmäl er gärna innan 15.1 till jakarte.jakobstad@gmail.com så vet vi bättre hur många som deltar. Själva länken delas dock på hemsidan www.jakarte.fi 18.1 kl.17.00 samt i nyhetsbrev per mejl!

18.1, klo. 18.00 Jakarte järjestää “Accessibility in art (and for artists!)” – verkkoseminaarin Zoomin kautta, jossa keskustellaan saavutettavuudesta sekä taide- ja kulttuuritapahtumien järjestäville että vammaisille taiteilijoille.

Maija Karhunen, Kulttuuria kaikille -palvelusta kertoo heidän palveluistaan, joissa he tukevat kulttuurikenttää kaikissa saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Isa Hukka
ja Aku Meriläinen kertovat miltä heidän taiteilijuutensa näyttää rampoina/vammaisina taiteilijoina ja kokemuksistaan taidealalla.

Seminaari pidetään englanniksi, mutta tarvittaessa käännämme suomeksi tai ruotsiksi. Olemme parhaillaan varaamassa viittomakielen tulkkia. Jos tarvitsette viittomakielistä tulkkausta, toivomme, että otatte yhteyttä ennen 12.1, ja ilmoitat, mille viittomakielelle tarvitsette tulkkausta (suomenruotsi tai suomi).

Seminaari on ilmainen ja avoinna kaikille, mutta ilmoittautukaa mielellään 15.1 mennessä jakarte.jakobstad@gmail.com niin tiedämme paremmin kuinka moni osallistuu. Itse linkki jaetaan verkkosivuilla www.jakarte.fi 18.1 klo 17.00 sekä uutiskirjeessä sähköpostitse!

Kategorier
utställningar / näyttelyt

Jakarte Showcase


JAKARTE SHOWCASE   3–21.12.2022

FÖRSÄLJNINGSUTSTÄLLNING / MYYNTINÄYTTELY


Musikcentralen / Musiikkikeskus / Passagen, JakobstadÖPPNING / AVAJAISET 3.12, kl./klo 11-14

Julglögg / Jouluglögi 10.12, kl./klo 11-14

Öppettider / Aukioloajat:

ti-fre/pe 15-19, lö/la 11-14Konstnärer / Taiteilijat:

Monica Björk
Harriet Holmström
Alexandra Sandbäck
Carolina Mannström
Sara Sundkvist
Maj–Lis Rauhamaa
Nina Gustafsson
Lisbet Westerlund
Johan Sandås
Maria Kivilompolo
Maria Fox Larsson
Ivan Kostiurin
Nathalie Aurén
Kerstin Sunabacka
Gurli Rönnqvist


Välkommen! / Tervetuloa!

Kategorier
utställningar / näyttelyt

Shapes and Spaces

Shapes and spaces är ett process- och utställningsprojekt som påbörjades 2021 framförallt för att lyfta rumslig konst, olika installativa processer, främja en bredare syn på bildkonstens uttryck, och en skapande gemenskap som skulle vara fruktsam också för professionella konstnärer i vår förening. Det blev en fin utställning och ett lärorikt första år med projektet.

I år valde vi att fokusera på ett tema att behandla genom föreläsningar, workshops och framförallt samtal inom gruppen, och låta processen vara det fokus som informerar om och hur en utställning eller annan form av slutresultat kan se ut. Temat för i år var “Människans roll” – ett tema med oändliga trådar att dra i.

Redan tidigt under processen kom gruppen fram till att det framförallt är frågor man vill jobba kring – men inte nödvändigtvis för att hitta svar. Frågorna i sig är så många och så inspirerande.

Konstnärerna i Shapes and spaces 2022 är Rebecca Enlund, Christa Friberg, Johan Sandås, Katja Sparf, Sandra Heim, Carolina Mannström och Linnea Boström.
Projektledare och kurator är Alexandra Sandbäck, och som gästkonstnär syns också Jacob Hagman och Carina Ahlskog.

Välkomna på vernissage torsdag 3.11, kl. 18!


Shapes and spaces on vuonna 2021 käynnistetty prosessi- ja näyttely­projekti, jonka tavoitteena on ensisijai­sesti tuoda esiin tilataidetta ja erilaisia installaatioprosesseja, edistää kuvataiteellisen ilmaisun laajempaa näkemystä sekä luovaa yhteisöllisyyttä, joka olisi hedelmällistä myös yhdistyksemme ammattitaiteilijoille. Tuloksena oli hieno näyttely ja opettavainen ensimmäi­nen vuosi projektin parissa.

Tänä vuonna päätimme keskittyä aiheeseen, jota käsittelimme luennoilla, työpajoissa ja ennen kaikkea ryhmän sisäisissä keskusteluissa. Itse prosessi sai toimia painopisteenä, joka kertoo ja näyttää lopputuloksen, johti se sitten näyttelyyn tai johonkin muuhun. Tämän vuoden teemana oli “Ihmisen rooli” – aihe, jossa on loputtomasti ammennettavaa.

Jo prosessin alussa ryhmä tuli siihen tulokseen, että kysymykset ovat ennen kaikkea se, mitä haluamme työstää, ei niinkään vastaukset. Kysymykset itsessään ovat moninaisia ja inspiroivia.

Taiteilijat Shapes and spaces-projektissa 2022 ovat Rebecca Enlund, Christa Friberg, Johan Sandås, Katja Sparf, Sandra Heim, Carolina Mannström ja Linnea Boström.
Projektipäällikkö ja kuraattori on Alexandra Sandbäck, ja vierastaiteilijat ovat Jacob Hagman ja Carina Ahlskog.

Tervetuloa avajaisiin torstaina 3.11, klo. 18.


Kategorier
kurser / kurssit

Experimentell monotypi

(inhiberad/estetty)

EXPERIMENTELL MONOTYPI med Alexandra Sandbäck 11.12, kl. 10–15

Plats: Jakartes ateljé.

Konstgrafik behöver inte bara vara noggrannhet och komplicerade processer – det kan också vara lekfullt och intuitivt. Nu kan man komma och prova på utan press och stress!

Söndagen 11.12 kl. 10-15 får man prova på experimentell monotypi – må det då bli roliga misslyckanden, otroliga mästerverk, eller kanske julklappar och julkort.

Om man vill tar man med sig olika papper – men allt som behövs finns på plats! Man kan också ta med sig lunch, vi har kylskåp och micro/spis/ugn!

De som är mer erfarna kan också trycka linotryck eller andra typer av grafik på egen hand – vi har två små tryckpressar, samt färg och en del linomattor och annat material.


Anmälan innan 5.12 till Jakartes email.


KOKEELLINEN MONOTYPIA Alexandra Sandbäckin kanssa 11.12, klo 10–15

Paikka: Jakarten studio.


Taidegrafiikan ei tarvitse olla vain tarkkuutta ja monimutkaisia prosesseja – se voi olla myös leikkisää ja intuitiivista. Nyt voit tulla kokeilemaan ilman painetta ja stressiä!


Sunnuntaina 11.12 klo 10-15 testataan kokeellista monotypiaa – tulkoon hauskoja epäonnistumisia, uskomattomia mestariteoksia tai ehkä joululahjoja tai -kortteja.


Halutessasi voit ottaa mukaan erilaisia papereita – mutta kaikki tarvittava löytyy myös paikan päältä! Voit ottaa mukaan lounasta, jääkaappi ja mikro/liesi/uuni löytyy!


Kokeneemmat voivat tehdä linopainatuksia tai muuta grafiikkaa omatoimisesti – meillä on kaksi pientä painokonetta, väriä, linomattoa ja muita materiaaleja.


Ilmoittautuminen ennen 5.12. Jakarten sähköpostiin.

Kategorier
kurser / kurssit

Croquis

CROQUIS

Lekfullt och avslappnat, Alexandra Sandbäck leder
övningarna. / Alexandra Sandbäck johtaa harjoituksia
leikkisästi ja rennosti.

Plats: Jakartes ateljé. / Paikka: Jakarten studio.

Måndag / Maanantai
24.10, kl. 18–20:30

Kvinnlig modell, ljus och skugga som tema! / Naismalli, valo ja varjo teemana!
Anmälan innan 17.10 till Jakartes email. / Ilmoittautuminen ennen 17.10 Jakarten sähköpostiin.

Måndag / Maanantai 
7.11, kl. 18–20:30

Manlig modell, med rörelse som tema! / Miesmalli, teemana liike!
Anmälan innan 31.10 till Jakartes email. / Ilmoittautuminen ennen 31.10 Jakarten sähköpostiin.

Kategorier
kurser / kurssit

Träsnittskurs

(inhiberad/estetty)


JOHAN SANDÅS – Träsnittskurs

Lördag 12.11 – Söndag 13.11, kl. 10–15, vid Jakartes ateljé.

Max 10 kursdeltagare, anmälan innan 31.10 till Jakartes email.

(Kurssi on ruotsinkielinen, mutta yritämme suomeksi tarvittaessa!)


Kursbeskrivning träsnitt – Introduktion

Träsnitt är en av de äldsta formerna av konstgrafik. Tekniken har en lång historia och många traditioner men vi ska lära oss träsnitt som en levande teknik som går att använda idag, inte som en museal konstform.

Vi skär ut ett motiv i en träskiva, och kan sedan trycka bilden i många exemplar. Det är en lätt teknik att sätta igång med, men för den som blir intresserad finns det hur mycket som helst att lära sig.

Allt material och all utrustning som behövs under kursen finns redan på plats.


DAG ETT:

1. Introduktion till träsnitt

Vi kommer inte att gå in på träsnittets historia i någon större
utsträckning, men jag kommer att visa upp några exempel på
tekniken och vilka slags bilder som går att producera.

2. Material

Vi går igenom olika slags material för tryckstocken. Traditionellt använder man en träskiva, men det är också vanligt att använda fanér/plywood, och en del konstgrafiker tycker om att använda mdf. Återanvänt material är också en möjlighet.

3. Verktyg

Vi går igenom vilka verktyg behövs, och hur man använder dem.

Det finns också möjlighet att prata lite om var man kan köpa dem ifall man vill ha egna, men den diskussionen går också att
återkomma till under dag två. Det behövs väldigt få verktyg för
att komma igång.

4. Utrustning, säkerhet och ergonomi

Vi kommer att använda vassa verktyg under kursen, så vi går
förstås igenom säkerhet och hur man undviker att skada sig. Det är väldigt lätt att undvika att skada sig på verktygen, och den största faran för den som håller på med träsnitt kommer
antagligen från repetitiva rörelser och olämpliga arbetsställningar.

5. Praktiskt arbete

Största delen av dagen kommer vi att ägna åt att skära våra egna träsnitt, som vi sedan kommer att använda för att trycka grafik under kursens andra dag.


DAG TVÅ:

1. Papper och tryckfärg

Vi går snabbt igenom olika sorters papper och färg, men under kursen kommer vi alla att använda samma papper och samma tryckfärg. Det går att använda traditionella tjocka grafikpapper, men jag föredrar ett tunt, hållbart och relativt billigt papper.

2. Att trycka träsnitt

Allting som vi har gjort hittills är den hemliga delen av
träsnittstekniken, som bara konstnären själv kommer att se.
Slutprodukten, själva träsnittet, är det som trycks på pappret.

Det finns ett par tryckpressar i Jakartes utrymmen, men vi
kommer främst att gå igenom hur man trycker träsnitt för hand,
utan tryckpress.

3. Praktiskt arbete

Största delen av dagen kommer vi att ägna åt att trycka träsnitt.
Alla trycker sina egna grafiska blad från de tryckstockar vi skar
ut i går. Som avslutning på dagen kommer vi att gå igenom vad man kan göra med sina färdiga tryck, och till slut kommer vi att städa efter oss, ta hand om utrustningen, och gå igenom hur man vässer verktygen så att de är i skick nästa gång de ska
användas.