Kategorier
kurser / kurssit

Träsnittskurs

(inhiberad/estetty)


JOHAN SANDÅS – Träsnittskurs

Lördag 12.11 – Söndag 13.11, kl. 10–15, vid Jakartes ateljé.

Max 10 kursdeltagare, anmälan innan 31.10 till Jakartes email.

(Kurssi on ruotsinkielinen, mutta yritämme suomeksi tarvittaessa!)


Kursbeskrivning träsnitt – Introduktion

Träsnitt är en av de äldsta formerna av konstgrafik. Tekniken har en lång historia och många traditioner men vi ska lära oss träsnitt som en levande teknik som går att använda idag, inte som en museal konstform.

Vi skär ut ett motiv i en träskiva, och kan sedan trycka bilden i många exemplar. Det är en lätt teknik att sätta igång med, men för den som blir intresserad finns det hur mycket som helst att lära sig.

Allt material och all utrustning som behövs under kursen finns redan på plats.


DAG ETT:

1. Introduktion till träsnitt

Vi kommer inte att gå in på träsnittets historia i någon större
utsträckning, men jag kommer att visa upp några exempel på
tekniken och vilka slags bilder som går att producera.

2. Material

Vi går igenom olika slags material för tryckstocken. Traditionellt använder man en träskiva, men det är också vanligt att använda fanér/plywood, och en del konstgrafiker tycker om att använda mdf. Återanvänt material är också en möjlighet.

3. Verktyg

Vi går igenom vilka verktyg behövs, och hur man använder dem.

Det finns också möjlighet att prata lite om var man kan köpa dem ifall man vill ha egna, men den diskussionen går också att
återkomma till under dag två. Det behövs väldigt få verktyg för
att komma igång.

4. Utrustning, säkerhet och ergonomi

Vi kommer att använda vassa verktyg under kursen, så vi går
förstås igenom säkerhet och hur man undviker att skada sig. Det är väldigt lätt att undvika att skada sig på verktygen, och den största faran för den som håller på med träsnitt kommer
antagligen från repetitiva rörelser och olämpliga arbetsställningar.

5. Praktiskt arbete

Största delen av dagen kommer vi att ägna åt att skära våra egna träsnitt, som vi sedan kommer att använda för att trycka grafik under kursens andra dag.


DAG TVÅ:

1. Papper och tryckfärg

Vi går snabbt igenom olika sorters papper och färg, men under kursen kommer vi alla att använda samma papper och samma tryckfärg. Det går att använda traditionella tjocka grafikpapper, men jag föredrar ett tunt, hållbart och relativt billigt papper.

2. Att trycka träsnitt

Allting som vi har gjort hittills är den hemliga delen av
träsnittstekniken, som bara konstnären själv kommer att se.
Slutprodukten, själva träsnittet, är det som trycks på pappret.

Det finns ett par tryckpressar i Jakartes utrymmen, men vi
kommer främst att gå igenom hur man trycker träsnitt för hand,
utan tryckpress.

3. Praktiskt arbete

Största delen av dagen kommer vi att ägna åt att trycka träsnitt.
Alla trycker sina egna grafiska blad från de tryckstockar vi skar
ut i går. Som avslutning på dagen kommer vi att gå igenom vad man kan göra med sina färdiga tryck, och till slut kommer vi att städa efter oss, ta hand om utrustningen, och gå igenom hur man vässer verktygen så att de är i skick nästa gång de ska
användas.