Kategorier
kurser / kurssit

Croquis

CROQUIS

Lekfullt och avslappnat, Alexandra Sandbäck leder
övningarna. / Alexandra Sandbäck johtaa harjoituksia
leikkisästi ja rennosti.

Plats: Jakartes ateljé. / Paikka: Jakarten studio.

Måndag / Maanantai
24.10, kl. 18–20:30

Kvinnlig modell, ljus och skugga som tema! / Naismalli, valo ja varjo teemana!
Anmälan innan 17.10 till Jakartes email. / Ilmoittautuminen ennen 17.10 Jakarten sähköpostiin.

Måndag / Maanantai 
7.11, kl. 18–20:30

Manlig modell, med rörelse som tema! / Miesmalli, teemana liike!
Anmälan innan 31.10 till Jakartes email. / Ilmoittautuminen ennen 31.10 Jakarten sähköpostiin.