Kategorier
utställningar / näyttelyt

Shapes and Spaces

Shapes and spaces är ett process- och utställningsprojekt som påbörjades 2021 framförallt för att lyfta rumslig konst, olika installativa processer, främja en bredare syn på bildkonstens uttryck, och en skapande gemenskap som skulle vara fruktsam också för professionella konstnärer i vår förening. Det blev en fin utställning och ett lärorikt första år med projektet.

I år valde vi att fokusera på ett tema att behandla genom föreläsningar, workshops och framförallt samtal inom gruppen, och låta processen vara det fokus som informerar om och hur en utställning eller annan form av slutresultat kan se ut. Temat för i år var “Människans roll” – ett tema med oändliga trådar att dra i.

Redan tidigt under processen kom gruppen fram till att det framförallt är frågor man vill jobba kring – men inte nödvändigtvis för att hitta svar. Frågorna i sig är så många och så inspirerande.

Konstnärerna i Shapes and spaces 2022 är Rebecca Enlund, Christa Friberg, Johan Sandås, Katja Sparf, Sandra Heim, Carolina Mannström och Linnea Boström.
Projektledare och kurator är Alexandra Sandbäck, och som gästkonstnär syns också Jacob Hagman och Carina Ahlskog.

Välkomna på vernissage torsdag 3.11, kl. 18!


Shapes and spaces on vuonna 2021 käynnistetty prosessi- ja näyttely­projekti, jonka tavoitteena on ensisijai­sesti tuoda esiin tilataidetta ja erilaisia installaatioprosesseja, edistää kuvataiteellisen ilmaisun laajempaa näkemystä sekä luovaa yhteisöllisyyttä, joka olisi hedelmällistä myös yhdistyksemme ammattitaiteilijoille. Tuloksena oli hieno näyttely ja opettavainen ensimmäi­nen vuosi projektin parissa.

Tänä vuonna päätimme keskittyä aiheeseen, jota käsittelimme luennoilla, työpajoissa ja ennen kaikkea ryhmän sisäisissä keskusteluissa. Itse prosessi sai toimia painopisteenä, joka kertoo ja näyttää lopputuloksen, johti se sitten näyttelyyn tai johonkin muuhun. Tämän vuoden teemana oli “Ihmisen rooli” – aihe, jossa on loputtomasti ammennettavaa.

Jo prosessin alussa ryhmä tuli siihen tulokseen, että kysymykset ovat ennen kaikkea se, mitä haluamme työstää, ei niinkään vastaukset. Kysymykset itsessään ovat moninaisia ja inspiroivia.

Taiteilijat Shapes and spaces-projektissa 2022 ovat Rebecca Enlund, Christa Friberg, Johan Sandås, Katja Sparf, Sandra Heim, Carolina Mannström ja Linnea Boström.
Projektipäällikkö ja kuraattori on Alexandra Sandbäck, ja vierastaiteilijat ovat Jacob Hagman ja Carina Ahlskog.

Tervetuloa avajaisiin torstaina 3.11, klo. 18.