SHAPES AND SPACES


MUSIKCENTRALEN / MUSIIKKIKESKUS / PASSAGEN, JAKOBSTAD / PIETARSAARI

ÖPPET / AVOINNA: TI–FR/PE 15—19, LÖ/LA 11—14

3–27.11.2022

MÄNNISKANS ROLL

Bildkonstföreningen Jakartes satsning Shapes and spaces är ett process- och utställningsprojekt som påbörjades 2021 framförallt för att lyfta rumslig konst, olika installativa processer, främja en bredare syn på bildkonstens uttryck, och en skapande gemenskap som skulle vara fruktsam också för professionella konstnärer i vår förening.

I år valde vi att fokusera på ett tema att behandla genom föreläsningar, workshops och framförallt samtal inom gruppen, och låta processen vara det fokus som informerar om och hur en utställning eller annan form av slutresultat kan se ut. Temat för i år var “Människans roll” – ett tema med oändliga trådar att dra i.

Redan tidigt under processen kom gruppen fram till att det framförallt är frågor man vill jobba kring – men inte nödvändigtvis för att hitta svar. Frågorna i sig är så många och så inspirerande.

Efter ett långt sökande blev den gamla Musikcentralen vår utställningsplats och den kulturinstitutionen i sig har inverkat på helheten som Alexandra Sandbäck kuraterat fram tillsammans med konstnärerna. Också de historiska små pusselbitar och spår av liv vi hittat ställs ut.

Konstnärerna i Shapes and spaces 2022 är Rebecca Enlund, Christa Friberg, Johan Sandås, Katja Sparf, Sandra Heim, Carolina Mannström och Linnea Boström.

Projektledare och kurator är Alexandra Sandbäck, och som gästkonstnärer syns också Jacob Hagman och Carina Ahlskog.


Utställningen öppnas 3.11 kl. 18 och avslutas med finissage 27.11.

Öppettider: ti-fre 15-19, lö 11-14Tillgänglighet:

Vi sökte länge efter en tillgänglig lokal och trodde att Musikcentralen skulle vara tillgänglig också för rullstolsburna andra andra fysiskt funktionsnedsatta tack vare lokalens två dörrar.
Tyvärr gick den ena dörren inte att öppna på grund av att den asfalterats fast. Vi ber väldigt mycket om ursäkt för att vi inte noterat detta tidigare.

Passagen är tillgänglig med rullstol från torget/Rådhusgatan, och Musikcentralens första rum är tillgängligt enligt följande mått: Ytterdörrens bredd är 90cm, vindfånget är 170cm djupt och 110cm brett med dörr till höger in i lokalen som är 90cm bred. Det är alltså en relativt skarp sväng, men trösklarna är mycket låga.

I det första rummet finns möjlighet att ta del av presentation av utställningen, samt katalog och verkslista. Det finns några verk också i det första rummet, på max 150cm höjd.

För att ta sig till de två andra rummen måste man ta sig över en trappavsats som är cirka 50cm hög, med tre trappsteg på var sida. Avsatsen är cirka 110cm djup.

Inva-wc finns i Jakobstads stadsbibliotek i byggnaden intill, cirka 50m.

Lokalen är gammal och orenoverad, det finns en viss lukt i lokalen så luktkänsliga bör vara medvetna om detta.

Ta kontakt med oss ifall ni vill ha mer detaljer kring tillgängligheten eller har frågor (eller tips!) på jakarte.jakobstad@gmail.com.

IHMISEN ROOLI


Kuvataideyhdistys Jakarten Shapes and spaces on vuonna 2021 käynnistetty prosessi- ja näyttelyprojekti, jonka ensisijaisena tavoitteena on tuoda esiin tilataidetta ja erilaisia installaatioprosesseja, edistää visuaalisen taiteen ilmaisun laajempaa näkemystä sekä luovaa yhteisöllisyyttä, joka olisi hedelmällistä myös yhdistyksemme ammattitaiteilijoille.

Tänä vuonna päätimme keskittyä aiheeseen, jota käsittelimme luennoilla, työpajoissa ja ennen kaikkea ryhmän sisäisissä keskusteluissa. Itse prosessi sai toimia painopisteenä, joka kertoo ja näyttää lopputuloksen, johti se sitten näyttelyyn tai johonkin muuhun. Tämän vuoden teemana oli ”Ihmisen rooli” – aihe, jossa on loputtomasti ammennettavaa.

Jo prosessin alussa ryhmässä tulimme siihen tulokseen, että haluamme työskennellä ennen kaikkea kysymysten parissa – emme niinkään vastausten. Kysymykset itsessään ovat moninaisia ja inspiroivia.

Pitkän etsinnän jälkeen vanhasta Musiikkikeskuksesta tuli näyttelypaikkamme ja jo sen osa kulttuurilaitoksena on vaikuttanut kokonaisuuteen, jonka on kuratoinut Alexandra Sandbäck yhdessä taiteilijoiden kanssa. Myös löytämämme historialliset palapelin pienet palaset ja elämän jäljet ovat näytillä.

Taiteilijat Shapes and spaces-projektissa 2022 ovat Rebecca Enlund, Christa Friberg, Johan Sandås, Katja Sparf, Sandra Heim, Carolina Mannström ja Linnea Boström.

Projektipäällikkö/kuraattori Alexandra Sandbäck, vierailevina taiteilijoina Jacob Hagman ja Carina Ahlskog.


Näyttelyn avajaiset 3.11. klo 18 ja päätös 27.11.

Avoinna ti-pe 15-19, la 11-14Esteettömyys:


Haimme kauan esteetöntä tilaa ja luulimme, että Musiikkikeskus olisi esteetön myös pyörätuolia käyttäville sekä muutoin fyysisesti vammaisille tilan kahden eri oven johdosta.
Valitettavasti yhtä näistä ei voi avata, koska se on asfaltoitu kiinni. Suuret pahoittelut, ettemme huomanneet tätä aikaisemmin.

Passageniin pääsee pyörätuolilla torilta/Raatihuoneenkadulta, ja Musiikkikeskuksen ensimmäinen huone on esteetön seuraavin mitoin: Ulko-oven leveys on 90 cm, tuulikaappi on 170 cm syvä ja 110 cm leveä, ja siitä johtaa tilaan heti oikealla puolella 90 cm leveä ovi. Kyseessä on siis suhteellisen jyrkkä mutka, mutta kynnykset ovat hyvin matalat.

Ensimmäisessä huoneessa voit nähdä esittelyn näyttelystä, sekä luettelon ja teoslistan. Huoneessa on myös muutama teos, korkeintaan 150 cm korkeudella.
Päästäkseen kahteen seuraavaan huoneeseen on ylitettävä n. 50 cm korkea porrastasanne, jossa on kolme porrasta molemmin puolin. Tasanne on noin 110 cm syvä.

Inva-WC löytyy Pietarsaaren kaupunginkirjastosta, joka sijaitsee viereisessä rakennuksessa, n. 50 m.

Tila on vanha eikä ole remontoitu, ja siellä on tietynlainen haju. Tämä on hyvä hajuherkkien huomioida.

Ottakaa meihin yhteyttä sähköpostitse (jakarte.jakobstad@gmail.com), jos haluatte tietää lisää esteettömyydestä tai jos teillä on kysymyksiä (tai vinkkejä!).

Katalog / Luettelo


Klicka på bilden för att se större! / Klikkaa kuvaa nähdäksesi ne suurempina!

Johan Sandås: Livsverk

JOHAN SANDÅS — Livsverk (digital fotomanipulation och video, 2022)

Vad blir kvar av ett långt arbetsliv ifall det arbete du gör inte längre efterfrågas av någon?

Verket ”Livsverk” utgår från en verklig plats, Musikcentralen i centrum av Jakobstad, och skapar en ny berättelse som är lika mycket fiktion som verklighet. Berättelsen handlar om övergivna affärslokaler, arbetare som slutat arbeta, och kunder som inte längre vill köpa någonting.

Verket består av tio digitala bilder som har skapats med hjälp av artificiell intelligens. Som utgångspunkt har jag använt ett verkligt fotografi från Musikcentralen, taget i oktober 2023. Det fotografiet har jag låtit ett AI-baserat bildredigeringsprogram omskapa till en serie nya bilder, där det bara syns enstaka spår av verkligheten. Den artificiella intelligensen är tränad med hjälp av en enorm mängd bilder från internet, och kan känna igen och förstärka olika element som ofta brukar synas i bilder som liknar den här. På det sättet kan man säga att bilderna som kommer ut ur programmet också visar spår av mänsklighetens samlade idéer om hur en tom och övergiven affärslokal ser ut.

Bilderna är till salu. Kontakta konstnären för mer information.

Utställning / Näyttely


Klicka på bilden för att se större! / Klikkaa kuvaa nähdäksesi ne suurempina!

Bilder tagna av Alexandra Sandbäck (A.S.) och Rebecca Enlund (R.E.) / Kuvat on ottanut Alexandra Sandbäck (A.S.) ja Rebecca Enlund (R.E.).

Verkslista / Luettelo teoksista

1. Spår av liv I
Traces of life I

Alexandra Sandbäck
Samling av föremål, collage
Collection of objects, collage2. Spår av liv II
Traces of life II

Jacob Hagman (Christa Friberg, Hannes Friberg, Carolina Mannström)
Tryck på papper
Print on paper

På svenska:

Alexandra Sandbäck: Det har varit något andäktigt över arbetet i Musikcentralen sedan Jakartes konstnärsgrupp Shapes and spaces temporärt tog över i oktober. Lokalen till synes tömd, men ändå var luften full av tobaksrök från en förgången tid, och alla ytor täckta av ingrodd smuts. Som en enda stor canvas fylld av spår av något. Liv? Kulturhistoria? Möten, ensamhet?
Det kändes konstigt att just vi skulle städa lokalen. Inte familjemedlemmar. Inte de som köpte lokalen och tömde den. Inte de som köpte lokalen efter det. Utan vi – konstnärerna. Det blev vår roll att tvätta bort de sista spåren av människoliv, och av en kulturell institution.

Man kunde förstås hålla en historisk utställning om Musikcentralen och Lillqvists arv genom att samla in en del saker som spridits för vinden, genom att sammanställa berättelser av människor. Men vad händer om man ser de sista spåren av liv utan kontext? Eller med den helt individuella kontext man har skapat baserat på sina egna besök i lokalen, eller av historier man hört någon annan berätta?

Vi har vördnadsfullt plockat upp de sista föremålen, de sista lapparna med text, de sista rutorna film. Skatter utan värde, men också ovärderliga. Jag har sammanställt en samling av de skatterna med varsam hand och de visas i vår utställning.
Men ändå kändes själva tvättandet som det allra sista steget. Även om lokalen ska renoveras, och det då om inte förr blir något helt annat av en historisk kulturinstitution, så är de fysiska spåren bundna i smutsen tills man tvättar bort den.

Jacob Hagman presenterade en idé om att tvätta ett föremål eller en lokal och att trycka konst av smutsen. Det kändes som det perfekta verket för att föreviga vårt korta omhändertagande av Musikcentralen, och att binda ett långt arv i något handfast. Tillsammans med Christa och Hannes Friberg, och Carolina Mannström tvättade Jacob en del av lokalen och han tryckte sedan konstgrafik av de sista spåren av liv. Smutsen transporterades från en yta till en annan, och transformerades därför till något annat. Den smuts som låg tung över lokalen lättade och svävar nu i fönstret som ögonblicksbilder av något
som inte kan kläs i ord.

Jacob Hagman: Varför använda smuts? Varför inte använda smuts? När man byter ut traditionella material till något okonventionellt skapas automatiskt andra värderingar och tankar, vilket oftast är avsikten. Så, smuts, fel material på fel ställe? Jo, och ett av de många spår vi sätter på vår omgivning. Spår av vad? Existens, människor, de som använt platsen och orsakat smutsen, städarna som gör spår genom att ta bort spåren och i detta fall konstnärerna som tagit denna smuts och fört över den till ett konstverk.

In english:

Alexandra Sandbäck: There has been something sacred about the work in Musikcentralen since Jakarte’s artist group Shapes and spaces temporarily took over in October. The space was seemingly emptied, but still the air was full of tobacco smoke from a time long gone, and all surfaces were covered with ingrained dirt. Like one big canvas filled with traces of something. Life? Cultural history? Meetings, loneliness?

It felt strange that we were the ones cleaning the space. Not family members. Not the ones who bought the premises and emptied it. Not those who bought the premises after that. No, it was meant to be us – the artists. It became our role to wash away the last traces of human life, and of a cultural institution.

Of course, you could hold a historical exhibition about Musikcentralen and Lillqvist’s legacy by collecting some things that have been scattered to the wind, by compiling people’s stories. But what happens if you see the last traces of life without context? Or with the completely individual context you have created based on your own visits to the shop, or from stories you have heard someone else tell?

We have reverently picked up the last objects, the last pieces of text, the last frames of film. Treasures without value, but also priceless. I have compiled a collection of those treasures with a gentle hand and they are displayed in our exhibition. But still, the actual cleaning felt like the very last step. Even if the space is to be renovated, and then if not sooner it will become something completely different from a historical cultural institution, the physical traces are bound in the dirt until it is washed away.

Jacob Hagman presented an idea of washing an object or a room and printing art from the dirt. It felt like the perfect piece to bind our short stay into art, and to tie a long legacy into something tangible.

Together with Christa and Hannes Friberg, and Carolina Mannström, Jacob washed
part of the room and he then printed art graphics of the last traces of life. The dirt was transported from one surface to another, and therefore transformed into something else. The dirt that lay heavy over the room lightened and now floats in the window like snapshots of something that cannot be put into words.

Jacob Hagman: Why use dirt? Why not use dirt? When you replace traditional materials with something unconventional, other values and thoughts are automatically created, which is usually the intention. So, dirt, wrong material in the wrong place? Yes, and one of the many traces we leave around us. Traces of what? Existence, people, those who used the place and caused the dirt, the cleaners who make traces by removing the traces and in this case the artists who took this dirt and transferred it to a work of art.3. Naturen klarar sig nog, men hur är det med oss människor? I

Christa Friberg
Installation; hittad sko, mossa, sammetstyg från Musikcentralen, UV-lampa, objekt
Installaatio; kenkä, sammal, samettikangas Musiikkikeskuksesta, UV-lamppu, objektit


Olen aivan varma siitä, että luonto tulee pärjäämään täydellisesti ilman meitä ihmisiä. Me teemme alinomaa elämässämme kelvottomia suunnitelmia, huonoja päätöksiä ja vääriä valintoja. Mietimme rooliamme yhteiskunnassa, luonnossa, maailmassa ja taidenäyttelyssä. Ei ole kärpäsellä epäselvää tehtävistään, ei tee voikukka elämänsä aikana vääriä päätöksiä, ei liiku kuu huonoon suuntaan.

Olemmeko niin vieraantuneita luonnosta, ettemme hahmota luontoa kokonaisuutena, johon itse kuulumme vain pikkuriikkisenä osana.

Löysin iltakävelyllä kengän. Se on lojunut paikallaan hyvän tovin, siinä kasvaa sammalta saumojen läpi. Noukin jätteen paikaltaan ja päätän yrittää pitää sammalet elossa ja auttaa sitäpilkkomaan ihmisen jälkeensä jättämää. Voi olla, ettei yritykseni onnistukaan, ja kengän maatuminen olisi edennyt luonnon hoitamana paljon paremmin.

Du som besökare får gärna försöka hålla min installation vid liv genom att vattna med den gamla parfymflaskan. Vattnet är utspätt med eau de cologne för att göra hjälpen än mera dyrbar.

Olet vierailijana tervetullut yrittämään pitää installaationi elossa kastelemalla vanhalla hajuvesipullolla. Pullossa on myös vähän hajuvettä, jotta apu olisi entistä
arvokkaampaa.

4. Naturen klarar sig nog, men hur är det med oss människor? II


Christa Friberg
Installation; foto, mossa, objekt
Installaatio; valokuva, sammal, objektit5. Vandalism6. Kroppens signaler
The Body’s signals

Rebecca Enlund
Blandteknik
Sekatekniikka
Mixed media7. Livsverk

Johan Sandås

Digital fotomanipulation och video
Digitaalinen kuvankäsittely ja video
Digital photo manipulation and video


Vad blir kvar av ett långt arbetsliv ifall det arbete du gör inte längre efterfrågas av någon? Verket ”Livsverk” utgår från en verklig plats, Musikcentralen i centrum av Jakobstad, och skapar en ny berättelse som är lika mycket fiktion som verklighet. Berättelsen handlar om övergivna affärslokaler, arbetare som slutat arbeta, och kunder som inte längre vill köpa någonting.

Verket består av tio digitala bilder som har skapats med hjälp av artificiell intelligens. Som utgångspunkt har jag använt ett verkligt fotografi från Musikcentralen, taget i oktober 2023. Det fotografiet har jag låtit ett AI-baserat bildredigeringsprogram omskapa till en serie nya bilder, där det bara syns enstaka spår av verkligheten. Den artificiella intelligensen är
tränad med hjälp av en enorm mängd bilder från internet, och kan känna igen och förstärka olika element som ofta brukar synas i bilder som liknar den här. På det sättet kan man säga att bilderna som kommer ut ur programmet också visar spår av mänsklighetens samlade idéer om hur en tom och övergiven affärslokal ser ut.

Bilderna är till salu. Kontakta konstnären för mer information.

Mitä jää jäljelle pitkästä työelämästä, jos tekemälläsi työllä ei ole enää kysyntää?
Teos ”Livsverk” perustuu todelliseen paikkaan, Pietarsaaren keskustassa sijaitsevaan
Musiikkikeskukseen, ja luo uuden tarinan, joka on yhtä paljon fiktiota kuin todellisuutta. Tarina kertoo hylätyistä liiketiloista, työnsä lopettaneista työntekijöistä ja asiakkaista, jotka eivät enää halua ostaa mitään.

Teos koostuu kymmenestä digitaalisesta kuvasta, jotka on luotu tekoälyn avulla.
Lähtökohtana olen käyttänyt aitoa valokuvaa Musiikkikeskuksesta, joka on otettu lokakuussa 2023. Olen antanut tekoälypohjaisen kuvankäsittelyohjelman muuntaa valokuvan sarjaksi uusia kuvia, joissa näkyy vain satunnaisia jälkiä todellisuudesta. Tekoälyä koulutetaan valtavan Internetin kuvien avulla, ja se pystyy tunnistamaan ja vahvistamaan erilaisia elementtejä, joita usein näkyy tämän kaltaisissa kuvissa. Näin voidaan sanoa, että ohjelmasta tulevissa kuvissa näkyy myös jälkiä ihmiskunnan kollektiivisista ideoista siitä, miltä tyhjä ja hylätty liiketila näyttää.

Kuvat ovat myynnissä. Ota yhteyttä taiteilijaan saadaksesi lisätietoja.8. Circular

Carolina Mannström

Installation, virkning, naturmaterial
Installaatio, virkkaus, luonnonmateriaalit
Installation, crocheting, nature materials


Människans roller
I lager på lager
Ringar på vattnet
Tillväxten i trädstammen

Ihmisten roolit
Kerros toisensa päällä
Reinkaita vedessä
Puunrungon kasvu

The roles of the human
In layer upon layer
Ripples on the water
Growth rings in the trees

Vad gör våra roller med oss?
Är det våra roller som gör oss till dem vi är?
Vem är vi utan våra roller?
Mitä roolimme tekevät meille?
Ovatko roolimme ne, jotka tekevät meistä sen, mitä olemme?
Keitä me olemme ilman roolejamme?

What do our roles do with us?
Is it our roles that make us who we are?
Who are we without our roles?9. Way of life

Linnea Boström

Installation

Mitt verk är inspirerat av träpussel, mandalor och människans roll. Jag försöker att alltid ha med publiken i mina verk och här kommer ni få bygga “livets pussel”. Vi alla har olika former och uppgifter och passar ihop på olika sätt. Vi alla skapar något, hjälper varandra och bygger vårt samhälle genom våra handlingar och liv. De brukar skämta om livets pussel och att få ihop det. Ofta saknar det instruktionerna och detta pussel är inte annorlunda. Men jag är säker på att ni får ihop det tillsammans.

My work is inspired by wooden puzzles, mandalas and the role of mankind. I always try to involve the audience in my works and here you will get to build the ”puzzle of life”. We all have different shapes and tasks and fit together in different ways. We all create something, help each other and build our society through our actions and lives. They usually joke about the puzzle of life and putting it together. Often it lacks the instructions and this puzzle is no different. But I’m sure you’ll figure it out together.10. Sinnesro

Katja Sparf

Collage, skisser

1. Regnet
2. Vandringen börjar
3. Vindstilla
4. Stugan i Fäboda
5. Björkarna
Skisser från Vasa och Jakobstad

Vernissage 3.11.2022


Klicka på bilden för att se större! / Klikkaa kuvaa nähdäksesi ne suurempina!

Bilder tagna av Jennifer Granqvist. / Kuvat on ottanut Jennifer Granqvist.